1/5

Vredenburg Hoërskool 

NET DIE BESTE GEE VOLDOENING

Sedert 1867

   VHS NUUS & BYEENKOMSTE  

Vakansie huiswerk

Holiday home work

Belangrike nuusbrief 29/4/2020

Important news letter

Belangrike briewe i.v.m skool- en busgelde

 7/5/2020

Important letters about school and bus fees.

Aankondiging van minister

30 April 2020

Rassie brief 29 Apr.PNG
 
 

?????

Skole Sluit

????

Skole Heropen (2de Kwartaal)

Doen vakansie huiswerk

31/3 tot 9/4

????

23 Mei

Gholfdag

WELKOM

Vredenburg Hoërskool 

By Vredenburg Hoërskool sal leerders graad 8 tot 12 vind as van die gelukkigste jare van hul lewens. Ons is dankbaar dat VHS oor uitstekende onderwys-, kultuur- en sportgeriewe beskik. Ons streef daarna om die leerder in sy TOTALITEIT op te voed en dit word duidelik in ons missie verklaar. 

Vir u as ouer is daar baie geleenthede om ook by die skool betrokke te raak, deur byvoorbeeld op die Beheerliggaam, OOV of Ondersteunersklub te dien, of deur bloot sport- en kultuurbedrywighede te ondersteun. U is 'n onontbeerlike vennoot in die opvoeding van u kind tot afgeronde jong  volwassene, gereed om die uitdagings van 'n dinamiese samelewing die hoof te bied op 'n innoverende, kreatiewe wyse. VHS is 'n sterk akademiesgerigte skool. Oor jare handhaaf die skool se graad 8 tot 12 leerders skitterende akademiese uitslae. Ook op buitemuurse gebied lewer VHS uitstekende prestasies. Ons glo dat as VHS en elke leerder se ouers/voogde hande vat en mekaar wedersyds ondersteun, ons saam 'n groot sukses van sy/haar vormingsjare sal maak.