SASPAC Global   

Ons het met ‘n nuwe administrasie program, SASPAC, verlede jaar begin. Die program verskaf inligting aan u om u leerder se vordering te monitor deur die jaar:  afwesighede, punte, oortredings, kontak inligting en meer.  Lees instruksies

1/1

VHS  |  COVID-19

Alles wat jy moet weet oor

ons nuwe prosedures.

VAKANSIE HUISWERK

Kry jou relevante huiswerk maklik aanlyn hier.

SKOOL- & BUSFOOIE

Belangrike briewe rakende skool- en busfooie

BELANGRIKE NUUSBRIEWE

Bly op hoogte met al ons belangrike afkondigings

MATRIEKS: SURVIVAL GUIDE

Matric is a time in your life that will have a huge impact on your future. We are all aware of the crisis we are currently facing. However, the coronavirus pandemic has brought several challenges forward; one of them being the loss of so much valuable teaching and learning time, due to the National State of Restriction. In this survival guide booklet you will find resources and tips to help you through matric.

6 Julie

Skole Open Gr. 10 & 11

Skole Sluit

WELKOM

Vredenburg Hoërskool 

By Vredenburg Hoërskool sal leerders graad 8 tot 12 vind as van die gelukkigste jare van hul lewens. Ons is dankbaar dat VHS oor uitstekende onderwys-, kultuur- en sportgeriewe beskik. Ons streef daarna om die leerder in sy TOTALITEIT op te voed en dit word duidelik in ons missie verklaar. 

Vir u as ouer is daar baie geleenthede om ook by die skool betrokke te raak, deur byvoorbeeld op die Beheerliggaam, OOV of Ondersteunersklub te dien, of deur bloot sport- en kultuurbedrywighede te ondersteun. U is 'n onontbeerlike vennoot in die opvoeding van u kind tot afgeronde jong  volwassene, gereed om die uitdagings van 'n dinamiese samelewing die hoof te bied op 'n innoverende, kreatiewe wyse. VHS is 'n sterk akademiesgerigte skool. Oor jare handhaaf die skool se graad 8 tot 12 leerders skitterende akademiese uitslae. Ook op buitemuurse gebied lewer VHS uitstekende prestasies. Ons glo dat as VHS en elke leerder se ouers/voogde hande vat en mekaar wedersyds ondersteun, ons saam 'n groot sukses van sy/haar vormingsjare sal maak.