Noodhulp

Die noodhulp is baie aktief by VHS.  Daar word gereeld kursusse aangebied en die leerders doen ook die Boksmart Rugby Medic program.  Tydens die Junie-vakansie word daar 'n Vlak 3 Noodhulpkursus aangebied.

Die noodhulpspan doen diens by elke oefening en elke tuiswedstryd.