Bankbesonderhede

Rekening beosonderhede:                                       

Ons bankbesonderhede is as volg:  

ABSA Bank Tjek rekening

Rekening nommer: 1300 390 362

Takkode: 632005

Skooltariewe 2022 
 

Bustariewe 2022