Bankbesonderhede

Vervoerrekening (vir busgelde)

By die vervoer rekening word die busgelde inbetaal.  

Vervoer bankrekening besonderhede:  

ABSA Bank Tjek rekening

Rekening nommer: 1300 141 052

Takkode: 632005  

Gewone Rekening

Ons bankbesonderhede is as volg:  

ABSA Bank Tjek rekening

Rekening nommer: 1300 390 362

Takkode: 632005