Spelling Bee

'n Kompetisie waarin deelnemers gevra word om 'n wye keuse van woorde te spel, gewoonlik met 'n wisselende moeilikheidsgraad. Deelnemers moet die spelling van woorde soos geskryf in die woordeboek memoriseer en opsê.