Bokkompie

Die Bokkompie is ‘n skoolkoerant wat 2 keer ‘n jaar aan die leerders uitgegee word. Die redaksie van die Bokkompie bestaan uit ‘n Redaktrise/Redakteur, 10 graad 11 leerders en 2 graad 10 leerders. Die koerant bevat verskeie artikels oor wat in die skool gebeur op sport, kultuur en sosiale gebied asook foto’s van verskeie geleenthede.  Die publiek kan ook in die koerant adverteer teen ‘n fooi.

NUUTSTE UITGAWE NOU BESKIKBAAR: JUNIE 2019