• Hoërskool Vredenburg

VHS kry 'n nuwe bus.

VHS het 'n nuwe bus aangekoop en die sleutels is aan Mnr. Brittz oorhandig. Dankie aan mnr. du Toit wat al die reëlings getref het.


15 views0 comments