Welkom - Welcome

At Vredenburg High School learners will find grades 8 to 12 to be some of the happiest years of their lives.

Ons is dankbaar dat VHS oor uitstekende onderwys-, kultuur- en sportgeriewe beskik. Ons streef daarna om die leerder in sy TOTALITEIT op te voed en dit word duidelik in ons missie verklaar.

The staff members would like to see that every learner is happy and motivated. We offer a wide variety of subjects and extra-mural activities which we know you will enjoy.

Vir u as ouer is daar baie geleenthede om ook by die skool betrokke te raak, deur byvoorbeeld op die Beheerliggaam, OOV of Ondersteunersklub te dien, of deur bloot sport- en kultuurbedrywighede te ondersteun. U is 'n onontbeerlike vennoot in die opvoeding van u kind tot afgeronde jong  volwassene, gereed om die uitdagings van 'n dinamiese samelewing die hoof te bied op 'n innoverende, kreatiewe wyse.

To be a happy learner, we believe a learner must be:

  • A disciplined learner
  • A hardworking learner
  • An involved learner
  • A religious learner
  • A learner with certain norms and values

VHS is 'n sterk akademiesgerigte skool. Oor jare handhaaf die skool se graad 8 tot 12 leerders skitterende akademiese uitslae. Ook op buitemuurse gebied lewer VHS uitstekende prestasies.

Ons glo dat as VHS en elke leerder se ouers/voogde hande vat en mekaar wedersyds ondersteun, ons saam 'n groot sukses van sy/haar vormingsjare sal maak.

Vredenburg High School contact details - Kontak inligting

Pos

PO Box 96 Dorpstraat Vredenburg 7380

Telefoon

022-713-1151/2

Fax

022-713-3277

Epos

kantoor@hsvredenburg.co.za