Geskiedenis - History

Jaar Item
1867 Mnr. DH Gaukus onderrig 'n groepie leerders op Saldanha
1880 Eerste regeringskool word geopen op die terrein van die huidige Laerskool met Mnr. F. Schonken as skoolhoof.
1902 64 leerders van graad 1 tot graad 8
1906 Eerste Skoolkomiteevergadering met Mnr. W Baard as voorsitter
1907 Skoolgebou word vergroot
1920 Leerdergetal bereik 230
1921 Eerste graad 10 leerders
1924 Eerste graad 12 leerders voltooi die Senior Sertifikaateksamen en al 5 slaag
1925 Mnr. JPA Lochner word as skoolhoof aangestel.
1927 'n Skoolkoshuis word in gebruik geneem.
1934 Eenvormige skooldrag word ingevoer.
1944 Die skool se status verhoog tot Graad B-skool
1961 Inwyding van skoolgebou nadat skool vergroot is.
1968 Mnr. BJD van der Vyfer volg Mnr. J van S Schreuder (1950 - 1968) as skoolhoof op.
1969 Bouwerk aan Hoërskool begin.
1972 Nuwe skoolgebou word in gebruik geneem.
1973 Amptelike inwyding van Hoërskool Vredenburg.
1978 Mnr. AJ van Wyk word as skoolhoof aangestel.
1981 Mnr. JD Schreuder word as skoolhoof aangestel.
1990 Leerdertal bereik 700.
1990 Alwyn Kotze (gr 12) akademies onder Top 10 in Wes-Kaap
1992 VHS word 'n Model C-skool
1994 Mnr. JN Joubert volg Mnr. Schreuder as skoolhoof op.
1996 Mnr. JN Joubert word as Kringbestuurder aangestel.
1997 Mnr. DA von Zeuner word aangestel as skoolhoof.
1998 Die staat neem weer beheer en VHS word 'n Openbare Skool.
1998 Eerste oorsese spoorttoer: Kriekettoer na Brittanje
1998 Netbalbane word opgegradeer tot Nasionale standaard.
1999 Leerdergetal oorskry die 1000 merk, nl. 1072
2000 Skoolgebou kry nuwe baadjie - word blou geverf
2000 Nege graad 12-leerders behaal A-simbole in eindeksamen
2001 Dogtershokkietoer na Europa.
2001 Agtien graad 12-leerders behaal A-simbole in eindeksamen
2001 Christoff Basson behaal 6de plek akademies in Wes-Kaap
2002 Dertien leerders behaal gemiddelde A-simbole in graad 12
2003 Maart - Pawiljoen word ingewy.
2004 Puik uitslae van die hele skool.
2004 West Side Story opvoering - 'n reuse sukses
2005 Eerste keer 1100 leerders in skool.
2005 Eerste Interskole vs Monument Park
2005 O/16 Rugbytoer na Argentinië
2006 VOO/NSS word geïmplimenteer
2006 O/19 Rugby na Argentinië
2006 Daniek Joubert en Marnus Thiart onder Top-10 in die Wes-Kaap en 18 gemiddelde A-simbole in Matriekeindeksamen
2007 Seunshokkietoer na Maleisië
2008 Eerste matrieks wat NSS aflê
2009 Leerders presteer uitsonderlik in Wes-Kaap Expo en wen landswye Fantastic Plastics Kompetisie
2009 Twee leerders onder Top 20 in Wes-Kaap (2de keer binne 3 jaar): Renso Thiart en Daniël Rabe
2010 Die Burger Kersfonds: Reeds meer as R180 000 geskenk deur VHS
2010  

Vredenburg High School contact details - Kontak inligting

Pos

PO Box 96 Dorpstraat Vredenburg 7380

Telefoon

022-713-1151/2

Fax

022-713-3277

Epos

kantoor@hsvredenburg.co.za