Belangrike dokumente wat beskikbaar gestel word. Gaan na jou Graad en dan die vak waar jy inligting benodig

Graad 8-9

Download important documents for Grade 8 and 9

View items...

Graad 10-12

Download important documents for Grade 10, 11 and 12

View items...

Vredenburg High School contact details - Kontak inligting

Pos

PO Box 96 Dorpstraat Vredenburg 7380

Telefoon

022-713-1151/2

Fax

022-713-3277

Epos

kantoor@hsvredenburg.co.za